MEKANIN PERSONASI

Grup Pipo Refik Doğu Özgün ve Merve Temel ile bu sene ARTIST 2016’da salon 8’de resimlerini sergileyecek. 2012 yılından beri her sene ARTIST bünyesinde yer alan bağımsız sanat grubu bu sene “Mekanın Personası" başğı altında fuar izleyicisiyle bir araya geliyor. Fuarın sanatçılarına “Umul- madık Topraklar” çağrısında bulunmasıyla, kişisel üretimlerini ve temalarını fuar ile bir başlık altında toplamayı hedefleyen Özgün ve Temel, kendilerini birer göçmen, yaratım süreçlerini ise umulmadık topraklar olarak tanımlıyorlar.

Varılan veya göç edilen toprakların umulmadık olması, umulmadık bir insana dönüşmeyi doğura- caktır. Kişinin yaşadığı sanrı bittiğinde, gerçeklik umulmadık bir toprak olacaktır. Gerçekliğin ve sez- gilerin aynı anda paylaşıldığı gerilimli bir süreci resmetmekte Pipo Grubu. Kişilerin personası olduğu gibi mekanların da personası vardır söylemi ile yola çıkan sanatçılar, uykudan uyanma hali, uyandı- ğında “burası neresi” veya “ben nerdeyim” sorusu -şaşkınlığı- ile ve bir yandan da gerçekliğin sadist doğasına dahil olmama veya ondan zarar görmeme tedbiriyle diğer bir gerçekliğe, zihinin yarattığı tekinsizliğe yöneldiler. Bergman’ın Persona filminde de tüm bu yaratım süreci imlenmektedir. Me- kanların kazandığı kimlik ve onlara verilen görevler, ancak içlerinden çıkıldığı anda farkedilen mas- keler gibi olmuşlardır. Her maske bir insan için yeni bir alan açacaktır ya da yeni mekanlar insanlara farklı maskeler takacaktır. Umulmadık olan; o maskelerin çıkartıldığı an ve yer olacaktır.

“Umulmadık Topraklar” konu başğı Özgün ve Temel’e göre bir avangard olana çağrı niteliği ta- şımaktadır. Sanatçılarından beklenen bizi şaşırt çağrısı, iştahlı bir beklentidir. Özeleştiri safhalarına neden olan bu çoşkulu çağrı, sanki toplumun dönüşmeye, değişmeye hazır olduğu bir ütopyayı barın- dırıyor. Ne geçmişi ne de geleceği ya da nerede olunduğu ikinci planda olarak ve kim ve nasıl sorula- rına cevap vermeyen, sadece şimdinin ve o yerin umulmadık olduğuna işaret ediyor Grup Pipo. Seyir- ciye maskelerinden kurtulmak için bir farkındalık yaratıyor “Mekanın Personası” adlı sergi.

12-20 Kasım 2016 TUYAP Kongre ve Fuar Merkezi, İstanbul/Beylikdüzü


PERSONA OF SPACE

Independent art collective Group Pipo presents the works of Refik Doğu Özgün and Merve Temel within the scope of their 5th exhibition, “Persona of Space”. Taking part each year in the body of ARTIST since 2012, the independent art collective aims to assemble their individual works and themes under the same title with the help of the fair and the occasion of fair’s call entitled “Unexpected Territories”. For this exhibition, Özgün and Temel define themselves as immigrants and their creation processes as unexpected territories

The unexpected nature of territories that you reach or immigrate will eventually turn you into an unexpected person. When the illusion ends, reality will become an unexpected territory. Group Pipo illustrates an intense process where reality and intuitions are shared simultaneously. Started off with the statement “Just like people, spaces also have their own personas”, the artists meditated on another reality, so to say an uncanniness which the mind created; through the awakening state, the striking confusion when one awakes with questions like “what is this place?” or “where am i?” and the precaution of not getting involved in the sadistic nature of reality or getting hurt from it. These creation processes are also treated in Bergman’s film “Persona”. The identity of spaces and the tasks assigned for them are as good as masks that you notice when you take them off. Each mask will either create a new space for a person or new spaces will put on different masks for different people. Therefore the unexpected will present the exact moment and place where the masks are taken off. 

According to Özgün and Temel, the title “Unexpected Territories” represents a call for the avant-garde. The “surprise us” call expected from the artists presents an appetent expectation. Causing self-criticism phases, this enthusiastic call embodies an utopia supposing that the society is ready to transform and change. It indicates that only the present and the place are unexpected, without responding to the questions of “who?” and “how?” through leaving the past, the future and the present location in the background. The exhibition “Persona of Space” creates an awareness for the audience to get rid off their masks. 

Unexpected Territories is open for visitors at ARTIST 2016 in the TUYAP Fair and Congress Center between November 12-20.